Hometjenesterprodukterfiloverføringkontakt
tjenester

Fra konsept-/ideutvikling til ferdig produkt

Bred kunnskap innen grafisk design, produksjon og markedsføring. Erfaringen omfatter bl a.:

- Design og produksjon av markedsmateriell online/offline
- Design og gjennomføring av markedskampanjer inkl tv/radio, internett og printmedia
- Nasjonal koordinering av globalt merkevareprosjekt
- Utvikling av webbasert produksjonsverktøy
- Multimedia og Event planlegging/koordineringHometjenesterprodukterfiloverføringkontakt